Archeologické léto 2023 Mladotice – Podzemní velitelství z období studené války

Oblíbená prázdninová akce Archeologické léto probíhá již od poloviny června. Odborníci z Archeologických ústavů AV ČR v Praze a v Brně a v našem regionu z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zvou na návštěvu atraktivních archeologických lokalit a míst se zajímavou a mnohdy tajemnou historií. V celé republice je tak možno navštívit až 90 atraktivních míst.

Bunkr pod Ondřejovem

Letos je nově nabízena i prohlídka Podzemního velitelství z období studené války. A to bývalý VÚ 5625 Mladotice. Proč archeology zajímá chátrající vojenský objekt ze studené války? V České republice představuje 19., 20. a 21. století poslední období, kterému není archeologickým bádáním dosud věnována soustavná pozornost. Tuto mezeru se pokouší zaplnit nově se rozvíjející specializace, kterou nazýváme archeologií modernity. Spodní časovou hranici vymezujeme přelomem 18./19. století. Horní hranicí je současnost, která se posouvá vpřed společně s našimi životy. Právě zkoumání materiálního svědectví nejmladší minulosti, která je součástí naší paměti, je někdy vymezováno jako archeologie současnosti.

Archeolog Mgr. Daniel Stráník

Je nutné si uvědomit, že zatímco psané nebo obrazové dokumenty je možné zničit, místa represí lze skrýt před veřejností a svědky umlčet, nikdy není prakticky proveditelné úplné odstranění hmotných důkazů. Nezmizely, v různě transformované podobě se dochovaly dodnes.

Tento vojenský areál je ve stádiu pustnutí. Pustnutí je dynamický proces, který může vést k zániku objektu, pokud nedojde k jeho regeneraci. Proces pustnutí je vymezen na jedné straně permanentním využitím objektu (v tomto případě do roku 1994), na druhé straně permanentní ztrátou využití, která vede k zániku. Mezi těmito extrémy může docházet k dočasnému využití, např. pro občasné bydlení, skladování, nebo jako v našem případě turistickou ubytovnu. Podstatou archeologické teorie je skutečnost, že lidé jakožto sociální, nikoliv přírodní bytosti na jedné straně a artefakty na druhé straně tvoří nerozlučnou dvojici, kterou nelze rozpojit. Podívejme se kolem sebe a uvidíme jen lidmi úmyslně vytvořené artefakty; domy, auta, silnice, bránu, plot. I kulturní krajinu lze považovat za artefakt, protože pole i kulturní les kolem nás jsou artefakty. Pokud artefakt přejde z živého světa do mrtvého v našem případě, pokud by vojenský areál zpustl a zanikl, stal by se archeologickým pramenem.
Artefakt
O tuto lokalitu je ze strany návštěvníků veliký zájem. Přidali jsme ke stávajícím devíti termínům ještě šest, stejně byly rychle obsazené. Mám z toho radost. A hlavně je mi ctí, že mohu být u toho. Zajímá vás bývalý vojenský areál víc? Objednejte si knihu Stále tajné aneb jak jsem sloužil v Mladoticích. Je plná příběhů, zajímavostí a fotek.

Více na: Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války – Archeologické léto (archeologickeleto.cz)

Byli jste na prohlídce, nebo vás teprve čeká? Budu ráda za váš názor, postřeh, nápad. Napište mi zde v komentářích.
Autorka knihy "STÁLE TAJNÉ aneb jak jsem sloužil v Mladoticích".
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů